Вступні зауваження

 1. Дані правила обробки доручених нам даних набирають чинності з 25 травня 2018 р. і є Додатком № 2 до Регламенту Сервісу (Регламент надання послуг, доступних у рамках Сервісу faster.pl) (далі: „Регламент”).
 2. Дані правила обробки доручених нам персональних даних є інтегральною частиною Регламенту. Прийняття Регламенту означає прийняття правил доручення персональних даних.
 3. Використання Сервісу faster.pl, зокрема використання без придбання послуг, означає прийняття умов Регламенту, включно з чим правил обробки доручених персональних даних.
 4. Для інтерпретації термінів, які були використані у Правилах доручення обробки даних, використовуються Визначення, які знаходяться у Регламенті або те, як вони були описані у Правилах доручення обробки даних (якщо це витікає безпосередньо з опису).
 5. Підрядник, укладаючи договір про переклад, прагне регулювати правила обробки персональних даних таким чином, щоб вони повністю відповідали положенням RODO. Оскільки надання перекладацьких послуг вимагає обробки доручених Підряднику персональних даних, які містяться у матеріалах, наданих для перекладу (далі: доручені дані), обробка полягає у тому, що надалі дані передаються Довіреному партнеру, тобто відповідному перекладачеві.

У зв’язку з вищесказаним вводяться ці правила обробки доручених даних:

§1

Доручення обробки персональних даних

 1. Підрядник зобов’язується обробляти доручені дані згідно з цими правилами, RODO і з іншими загальнообов’язковими нормами права, які захищають права суб’єктів, до яких відносяться дані.
 2. Підрядник заявляє, що застосовує засоби безпеки, які відповідають вимогам RODO.

§2

Об’єм і ціль обробки даних

 1. Підрядник буде обробляти на підставі замовлення, доручені йому персональні дані, які знаходяться у матеріалі, який був переданий для перекладу.
 2. Вищезгадані персональні дані будуть оброблятися виключно в рамках: збору, упорядкування, використання, зберігання, перегляду, запису, передачі, передачі за допомогою висилання, видалення. Обробка буде виконуватися в об’ємі, необхідному для виконання замовлення на переклад.

§3

Обов’язки лиця, яке оброблює дані

 1. Підрядник зобов’язується обробляти доручені йому дані виключно з метою виконання замовлення на переклад.
 2. Підрядник, при обробці доручених йому даних, зобов’язується забезпечити їх збереження за допомогою використання відповідних технічних і організаційних засобів, які гарантують належний рівень безпеки, відповідних ризику, пов’язаному з обробкою персональних даних, прo яке йдеться у ст. 32 RODO.
 3. Підрядник зобов’язується обробляти, доручені йому персональні дані, з належною обережністю.
 4. Підрядник зобов’язується надати згоду на обробку персональних даних всім лицям, які будуть обробляти доручені дані для того, щоб виконати замовлення на переклад.
 5. Лице, яке обробляє дані, зобов’язується забезпечити збереження у таємниці, про яку йдеться у ст. 28 ч. 3 п. b) RODO, даних, доручених лицям, яких уповноважить до виконання цього договору, протягом періоду їх працевлаштування у Лиця, яке обробляє дані, як і після цього періоду. Підрядник, після завершення надання послуг, пов’язаних з обробкою, протягом часу, вказаного у Політиці конфіденційності, повертає Замовнику оригінали і видаляє всі їх копії (якщо вони є у наявності), якщо тільки законодавство ЄС або держави-члена не вимагають у певній мірі зберігання персональних даних.
 6. Після виявлення порушення захисту доручених даних, без невиправданої затримки Підрядник повинен повідомити про це Замовника – у будь-якому випадку не пізніше, ніж упродовж 24 годин від моменту виявлення порушення.

 §4

Право перевірки

 1. Замовник, який також є Адміністратором даних, згідно зі ст. 28 ч. 3 п. h) RODO має право перевірити чи відповідають засоби, які використовуються Підрядником при обробці та забезпеченні безпеки доручених йому персональних даних, положенням у договорі про замовлення перекладу.
 2. Замовник буде використовувати право перевірки даних під час праці Підрядника і після того, як попередить Підрядника мінімум за 3 дні до перевірки.
 3. Підрядник зобов’язується усунути недоліки, виявлені у процесі перевірки, у строк, вказаний Замовником, не пізніше, ніж впродовж 7 днів.
 4. Підрядник повинен надати Замовнику за його запитом всю інформацію, необхідну для демонстрації дотримання зобов’язань, викладених у ст. 28 RODO.

§5

Подальше доручення обробки персональних даних

 1. Підрядник може доручити довірені йому дані, які охоплюються цим договором, для подальшої обробки підрядниками виключно з метою виконання договору, після отримання попередньої згоди Замовника.
 2. Згода Замовника не вимагається для підрядників, які перелічені у Регламенті faster.pl у якості Довірених партнерів, і послуги, які вони надаяють, є невід’ємною частиною замовлення на переклад.
 3. Передача доручених даних третім лицям може відбутися тільки за письмовою згодою Замовника, за виключенням випадків, коли таке зобов’язання накладає закон ЄС або держави-члена, якому підпорядковується Підрядник. У такому випадку перед початком обробки Підрядник інформує Замовника про це юридичне зобов’язання, за умови, що цей закон не забороняє надавати таку інформацію через важливий публічний інтерес.
 4. Довірений партнер повинен відповідати тим гарантіям і зобов’язанням, які накладені на Підрядника.
 5. Підрядник несе повну відповідальність перед Замовником за невиконання обов’язків, які лежать на Довіреному партнері відносно захисту доручених даних.

§6

Відповідальність лиця, яке обробляє дані

 1. Підрядник несе відповідальність за надання або використання даних, довірених не згідно з Регламентом, а також за надання даних, довірених неуповноваженим лицям.
 2. Підрядник зобов’язується негайно інформувати Замовника про будь-які розгляди, які стосуються обробки Підрядником доручених йому даних, зокрема про адміністративні або судові. Підрядник зобов’язується негайно інформувати Замовника про будь-яке адміністративне або судове рішення, яке відноситься до обробки таких даних, спрямованих до Підрядника, а також про будь-які заплановані (якщо про них відомо) або проведені перевірки, які стосуються обробки довірених Підрядником даних, особливо проведених інспекторами, вповноваженими Президентом UODO.
 3. Цей пункт застосовується тільки до персональних даних, довірених Замовником.

§7

Правила дотримання конфіденційності

 1. Підрядник зобов’язується зберігати у таємниці всю інформацію, дані, матеріали, документи і персональні дані, отримані від Замовника та від лиць, які співпрацюють з ним, а також дані, отримані будь-яким іншим способом, навмисним або випадковим, в усній, письмовій або електронній формі («конфіденційні дані»).
 2. Підрядник заявляє, що у зв’язку з зобов’язанням зберігання конфіденційності даних, вони не будуть використовуватися, розголошуватися або надаватися кому-небудь без письмової згоди Замовника для цілей, інших ніж виконання договору про переклад, тільки якщо необхідність розкриття інформації не базується на діючому законодавстві або договорі про переклад.