Регламент
Бюро перекладів FASTER

версія після змін дійсна від 01.09.2022 р.

 1. Бюро перекладів FASTER надає послуги перекладу за посередництвом фірм: Mexpo Сп. о.о., вул. Пуласкєго 8, 81-368 Гдиня, ІПН: 5862383378, РЕГОН: 52280167000000, КРС: 0000984479 і Faster Anna Maria Diering, вул. Сиріуша 38, 80-299 Гданьск, згідно з даним Регламентом і актуальним цінником. Послуги перекладу надаються в Гдині на вулиці Пуласкєго 8 або за посередництвом сайту faster.pl. В сфері перекладацьких послуг Бюро перекладів FASTER має також торгівельні найменування: Centrum Językowe Faster, Faster tłumaczenia, faster.pl, Mexpo Tłumaczenia. Всі вищезгадані назви відносяться до підприємницьких діяльностей Mexpo Przemysław Diering і Faster Anna Maria Diering, якій Mexpo надає право на використання товарного знаку, надалі іменуються: «Підрядник».
 2. Визначення облікової сторінки – одиниця вимірювання тексту, яка служить до визначення ціни на послугу перекладу чи перевірки. Виділяються два типи облікових сторінок. Для присяжних перекладів розмір облікової сторінки був визначений в Постанові Міністра юстиції від 24 січня 2005 р. про винагороду за послуги присяжного перекладача (Дз.У. [«Законодавчий вісник Республіки Польща»] 2005.15.131 від 26 січня 2005 р., з пізнішими змінами). Для звичайних перекладів розмір облікової сторінки визначає бюро перекладів. Об´єм облікової сторінки вимірюється за допомогою підрахунку кількості знаків з пробілами.
 3. Види послуг письмового перекладу, які надаються Faster Переклади:
  1. Звичайні переклади – переклад без завірення з іноземної мови на польську, з польської мови на іноземну або з іноземної мови на іноземну. Одиницею розрахунку вартості перекладу є облікова сторінка у розмірі 1500 знаків з пробілами. Актуальний список мов, з якими ми працюємо, знаходиться на сторінці www.faster.pl.
  2. Присяжні переклади – завірений присяжним перекладачем переклад з іноземної мови на польську, з польскої мови на іноземну або з іноземної мови на іноземну. Одиницею розрахунку вартості перекладу є облікова сторінка у розмірі 1125 знаків з пробілами. У кількість знаків враховуються: основний текст документу, опис бланку (якщо стосується), тексти на печатках і водяних знаках, розбірливі і нерозбірливі підписи. У разі виконання присяжного перекладу з іноземної мови на іноземну, зазвичай виконуються два присяжних переклади: перший – з іноземної мови на польську і другий – з польської мови на іноземну.
  3. Перевірка перекладу – перевірка відповідності між текстом іноземною мовою і вихідним текстом польською мовою або між текстом польською мовою і вихідним текстом іноземною мовою, а також перевірка лінгвістичної, стилістичної і логічної правильності тексту готового перекладу. Перевірка проводиться іншим перекладачем, не тим, який перекладав вихідний текст.
  4. Спеціалізований переклад – переклад наукових, вузькоспеціалізованих текстів. Переклад виконується перекладачем, який має досвід в даній галузі і/або пов´язану з нею освіту. У зв´язку з цим передбачена доплата, зазначена у ціннику.
  5. Переклад для публікації – переклад текстів, призначених до масової публікації (більш ніж 50 шт.): сайтів, текстів промов і публічних виступів. Переклад виконується або перевіряється перекладачем, для якого мова перекладу є рідною. У зв´язку з цим передбачена доплата, зазначена у ціннику.
 4. Види послуг усного перекладу, які надаються Faster Переклади:
  1. Послідовний переклад – усний переклад, під час якого оратор робить паузи, які необхідні перекладачу, аби він міг перекласти сказане. Ціна розраховується на підставі часу праці/доступності перекладача; перекладач працює сам або у парі, замінюючись з другим перекладачем. Спеціальне обладнання для перекладів не потрібне.
  2. Синхронний (кабінний) переклад – перекладач перекладає паралельно (одночасно) висловлювання людини. Застосовується, наприклад, під час конференцій та вимагає використання обладнання для синхронних перекладів. Перекладачі завжди працюють у парах позмінно, закриті в звуконепроникній кабіні.
  3. Усний присяжний переклад – присяжний перекладач виконує усний послідовний переклад: розмови, зустрічі, судового засідання або іншої події.
  4. Усні переклади завжди вимагають підготовки перекладача. Замовник повинен надати матеріали або загальнодоступні джерела для підготовки перекладача протягом мінімум 7 днів перед датою усного перекладу. Недотримання цього зобов´язання звільняє Підрядника від відповідальності за можливі помилки в перекладі, припущені через недостатньо детальні знання, пов´язані з галуззю, контекстом чи специфікою перекладу.
 5. Строки виконання письмового перекладу бюро Faster Переклади:
  1. Швидкий (стандартний) – Підрядник виконує переклад протягом мін. 3 робочих днів. Виконання замовлення може зайняти більше часу залежно від: кількості облікових сторінок перекладу, специфічної мови, доступності перекладача.
  2. Експрес (пришвидшений) – Підрядник виконує переклад протягом макс. 2 робочих днів.
  3. Суперекспрес – Підрядник виконує замовлення макс. до кінця наступного робочого дня після дня, коли був отриманий вихідний текст.
  4. Швидкість або строк виконання перекладу повинні бути зазначені у замовленні. Строк виконання замовлення рахується з моменту прийняття замовлення Підрядником, але не раніше передачі Замовником всіх вихідних матеріалів. Строк виконання замовлення, виражений в робочих днях, не включає в себе: субот, неділь і свят, визнаних на законодавчому рівні днями вільними від праці.
 6. Порядок подачі і прийому замовлень:
  1. Замовник висилає запит на комерційну пропозицію, в якому по можливості детально вказує всі або частину характеристик: кількість сторінок/знаків з пробілами вихідного тексту, вихідну мову і мову перекладу, тематику, призначення перекладу, кращий термін виконання замовлення і інші дані, які можуть вплинути на об´єм і вартість замовлення. Якщо можна, бажано прикріпити вихідний текст, його фрагмент або його точне місцезнаходження (посилання). Запит можна зробити за допомогою: електронної пошти (висилаючи лист на адрес e-mail faster@faster.pl), контактного формуляру на сторінці www.faster.pl, а також по телефону або особисто в офісі Підрядника.
  2. У разі замовлення на усний переклад, мінімум 7 днів перед його початком Замовник зобов´язаний надати Підряднику матеріали, які стосуються зустрічі/конференції/судового засідання/ події або вказати загальнодоступні джерела по темі перекладу. Недотримання цього зобов’язання звільняє Підрядника від відповідальності за можливі помилки у перекладі, припущені через недостатньо детальні знання, пов’язані з галуззю, контекстом і специфікою перекладу. Замовник заявляє, що він має всі згоди і довіреності на обробку персональних даних третіх осіб, які містяться у документах, обов’язкових для виконання замовлення, які були передані Підряднику. Більш того, Замовник заявляє, що доручає Підряднику обробку персональних даних, які містяться в обов’язкових для виконання замовлення документах. Замовник також заявляє, що висловлює згоду на подальше доручення обробки персональних даних, які містяться у вищезгаданих документах, особі, яка співпрацює з Підрядником, тобто перекладачу (виключно для виконання перекладу). Замовник заявляє, що приймає усіляку відповідальність за несанкціоновані доручення і згоду на обробку персональних даних, які містяться у документах, наданих Підряднику, а також звільняє Підрядника від громадянської відповідальності у цьому відношенні.
  3. Правила доручення Підряднику персональних даних містяться у додатку до даного Регламенту: «Правила обробки персональних даних».
  4. Підрядник відповідає Замовнику на запит на комерційну пропозицію одним із способів: за допомогою електронної пошти, на вказаний Замовником адрес e-mail, за допомогою факсу або пошти. Пропозиція містить точну або приблизну ціну виконання замовлення і/або 1 облікової сторінки/1 години праці перекладача, інформацію про можливі доплати або знижки, строк виконання замовлення, виражений в робочих днях (рахується від дня, коли був висланий вихідний текст і було зроблене замовлення). Ця пропозиція може містити інформацію про умови доставки або отримання перекладу.
  5. Замовник, приймаючи умови, на яких буде виконаний переклад, замовляє послугу виключно в письмовій формі: за допомогою електронної пошти, факсу, формуляру замовлення на сайті, адрес якого Підрядник надасть Замовнику, або, заповнюючи такий формуляр в офісі Підрядника. Замовлення повинно містити: назву фірми Замовника і/або ім´я і прізвище Замовника, вартість 1 облікової сторінки перекладу/ точну або приблизну вартість всього перекладу, мову(и) перекладу, строк виконання замовлення, додаткові умови або послуги (напр., перевірка чи форматування тексту), умови доставки перекладу, освідчення Замовника, що він ознайомився з Регламентом надання послуг перекладу і приймає його, дані контактної особи з боку Замовника, з якою можна зв´язатися у разі питань, пов´язаних з замовленням.
   Замовлення повинно містити дані Замовника, необхідні для рахунку-фактури: повну назву фірми, адресу офісу, ІПН, а також адресу для кореспонденції, на яку треба буде вислати рахунок-фактуру і виконаний переклад. Розміщення замовлення означає, що Замовник приймає положення даного Регламенту. Укладення договору відбувається тоді, коли Підрядник підтверджує Замовнику (у письмовій формі: за допомогою електронної пошти, факсу або телефону) прийняття замовлення, яке буде виконано на конкретних умовах.
  6. Підрядник залишає за собою право вимагати від Замовника виконання додаткових формальностей і/або дій перед початком виконання замовлення. Наприклад, Підрядник може попросити відправити копії документів фірми: Національний судовий реєстр (KRS), Реєстр суб’єктів народного господарства (REGON), ІПН (NIP), відправити замовлення факсом з фірмовою печаткою і підписом, відправити замовлення з електронної пошти з доменним іменем, зробити часткову або повну оплату замовлення перед його виконанням.
  7. Текст для перекладу може бути переданий Підряднику у будь-якій формі: електронною поштою, факсом, на електронному носії або у письмовій формі (оригінал, ксерокопія, роздруківка). Текст для присяжного перекладу треба передати в оригіналі, інакше перекладач вкаже у перекладі, що він був виконаний на підставі копії.
  8. Текст звичайного перекладу буде висланий Замовнику за допомогою електронної пошти (записаний у текстовому редакторі MS Word або OpenOffice) або буде переданий Замовнику в офісі Підрядника в роздрукованому вигляді. За бажанням Замовника переклад може бути висланий факсом, реєстрованим листом або кур´єром. Присяжні переклади можуть бути передані Підряднику (виключно у письмовій формі) в офісі Підрядника, а також можуть бути вислані реєстрованим листом або кур´єром. Відправку перекладу реєстрованим листом або кур´єром оплачує Замовник. Переклад у письмовій формі передається Замовнику в одному екземплярі. За додаткові екземпляри передбачається оплата згідно з цінником. День відправки перекладу Замовнику за допомогою електронної пошти, пошти чи кур´єра вважається днем виконання перекладу. У разі, якщо Замовник домовився забрати переклад особисто в офісі Підрядника, днем виконання замовлення є день, вказаний у формулярі, який підтверджує прийняття замовлення.
  9. У разі надання послуг усного перекладу, якщо технічне обладнання несправне, перекладач може відмовитись від виконання перекладу, при цьому він зберігає право на умовлену винагороду. Під час виконання перекладу Замовник зобов´язаний забеспечити перекладачу прохолодні напої (воду), каву, чай.
  10. Підрядник оброблює персональні дані Замовника згідно з Політикою конфіденційності, яка є додатком №1 до Регламенту.
  11. Підрядник може на явне прохання Замовника і за його згодою зберігати переклад і/або текст в електронному вигляді не більш, ніж 12 місяців.
 7. Вартість, оплата, анулювання Замовником разміщеного замовлення.
  1. За попередньою домовленістю Підрядник виставляє Замовнику рахунок-фактуру на виконаний переклад. Рахунок-фактура виставляється з семиденним строком платежу банківським переказом на номер банківського рахунку Підрядника, вказаного у рахунку-фактурі.
  2. У день переказу перекладу Замовнику, Підрядник виставляє чек або (за бажанням) рахунок-фактуру у разі, якщо переклад оплачується готівкою.
  3. Ціни письмового перекладу на рахунку-фактурі/чеку розраховуються на підставі кількості облікових сторінок у тексті перекладу і ціни за облікову сторінку, згідно з актуальним цінником, розміщеним на сайті www.faster.pl і в офісі Підрядника. Підставою для остаточного розрахунку ціни є кількість облікових сторінок виконаного письмового перекладу, у зв´язку з чим вартість на рахунку-фактурі може відрізнятися від приблизної вартості замовлення, вказаної у пропозиції, розрахованої на відставі кількості облікових сторінок вихідного тексту. Вартість на рахунку-фактурі може бути збільшена за рахунок можливих доплат або зменшена за рахунок можливих знижок, узгоджених сторонами, і зазначених Підрядником у підтвердженні прийняття замовлення.
  4. У разі присяжних перекладів, остаточна вартість перекладу округляється вгору до повних облікових сторінок.
  5. У разі звичайних перекладів остаточна вартість перекладу округляється вгору до повних облікових сторінок при замовленні об´ємом до 3 облікових сторінок. При замовленні об´ємом більш ніж 3 облікові сторінки, вартість розраховується на підставі фактичного розміру тексту (з точністю до сотої).
  6. Час праці усних перекладачів рахується від години, на яку було складено замовлення, до години, яка була вказана у замовленні. У разі, якщо час праці перекладача зменшується не з його вини, Замовник оплачує переклад згідно з його початковою ціною. До часу праці усних перекладачів додається час доступності перекладача, в особливих випадках також час доїзду на місце виконання замовлення. Мінімальний час праці усного перекладача, на який виставляється рахунок, – це 4 години (1 блок).
   Це означає, що на замовлення тривалістю до 4 годин виставляються рахунки на 4 робочі години, а за замовлення довші ніж 4 години стягується оплата як за повний робочий день (8 годин – 2 блоки). Перерви в перекладі тривалістю до 4 годин зараховуються до часу праці перекладача. Кожна розпочата година праці перекладача оцінюється як повна година. В ситуації, коли перекладачі працюють по черзі в парі, за роботу кожного перекладача стягується окрема повна ставка за робочий час та доступність.
  7. Підрядник залишає за собою право прийняти замовлення після внесення задатку або вислати готовий переклад після повної оплати замовлення. Розмір можливого задатку Підрядник вказує в пропозиції, яку висилає Замовнику.
  8. У разі, якщо Замовник анулює замовлення на письмовий переклад перед омовленим строком його виконання, Замовник зобов´язаний внести оплату рівну вартості кількості перекладених сторінок, однак не меншу, ніж 25% вартості перекладу. У разі, якщо Замовник анулює замовлення в день його виконання, Замовник зобов´язаний оплатити штраф у размірі повної вартості виконаного перекладу. У разі анулювання Замовником замовлення на усний переклад, перед його початком або виконанням, в момент, коли неможливо попередити перекладача про відміну замовлення (або під час конференції/тренінгу), Замовник зобов´язаний покрити 100% витрат на проїзд перекладача і повну омовлену вартість перекладу. В разі, якщо Замовник відмовляється від усного перекладу менш, ніж за 48 годин (рахуються робочі дні) перед омовленим строком виконання замовлення, Замовник повинен оплатити 50% вартості послуги. Відмова від послуги обо відміна замовлення повинні бути представлені у письмовій формі (також за допомогою електронної пошти, факсу).
 8. Конфіденційність
  1. Всі вихідні документи, допоміжні матеріали, готовий переклад, а також інформація, яка була передана Закмовником в усній формі, розглядаються Підрядником як конфіденційні і ніяким чином не надаються третім особам, за винятком перекладачів і співробітників Підрядника з метою виконання перекладу.
  2. Вищевказане не поширюється на загальнодоступні матеріали (наприклад, переклади веб-сторінок та інших публікацій).
  3. За бажанням клієнта Підрядник може оформити окреме зобов’язання про конфіденційність. Індивідуальні знижки, які Підрядник дає Замовнику, є комерційною таємницею.
 9. Авторське право
  1. Права авторської власності на виконаний переклад переходять від Підрядника до Замовника в момент отримання Підрядником повної оплати перекладу.
 10. Рекламації і відповідальність Підрядника
  1. Підрядник відповідно до закону несе відповідальність за фінансові втрати, спричинені помилками в перекладі, – у розмірі вартості перекладу.
  2. Відповідальність Підрядника, про яку мова у пункті 9а, не охоплює замовлень, які виконуються в режимі суперекспрес. Проте, Підрядник зобов’язується негайно усунути будь-які помилки і/або дефекти перекладу.
  3. Підрядник не несе відповідальності за змістові помилки, неточності і неясності в перекладі, які з´явились через помилки у вихідному тексті.
  4. Підрядник не несе відповідальності за можливі порушення авторських прав третіх осіб на вихідний текст та текст виконаного перекладу. Замовник, замовляючи у Підрядника переклад, гарантує і заявляє, що переклад вихідного тексту, а також його відтворення, поширення, публикація або продаж не порушують жодних прав третіх осіб, особливо авторських прав.
  5. Замовник не несе відповідальності за затримки у виконанні перекладу, які виникли незалежно від Підрядника, тобто через форс-мажор, збої при постачанні електроенергії, відсутність доступу до Інтернету, запізнення транспортних засобів, якими перекладач добирається до місця, де буде відбуватися усний переклад.
  6. В разі, якщо у тексті з´являються: опечатки, очевидні лінгвістичні помилки, неправильний переклад слів або фраз вихідного тексту, пропуск фрагментів перекладу вихідного тексту, а також при несвоєчасному виконанні перекладу, Замовник має право протягом 30 днів від дати отримання перекладу подати рекламацію. Рекламація, яка містить обґрунтування і вказання на конкретні помилки у перекладі, повинна бути передана Підряднику у письмовій формі. Підрядник повинен розглянути рекламацію протягом 30 днів від моменту її отримання.
  7. Умовою розгляду рекламації або фінансової відповідальності Підрядника є своєчасна оплата перекладу Замовником і надання рахунку-фактури або чеку, виставленого на виконану послугу.
  8. Підрядник у разі задоволення рекламації, у першу чергу, якомога скоріше – не менш, ніж через 7 днів від моменту розглянення рекламації – безкоштовно виправляє переклад.
  9. У разі задоволення рекламації, яка стосується строку виконання послуги, Підрядник дасть Замовнику знижку на послугу у розмірі, відповідному до актуального цінника, не більшу ніж сума, сплачена Замовником за переклад.
  10. Рекламації на усний переклад розглядаються тільки в разі, якщо вони були подані Підряднику під час перекладу або не пізніше ніж 14 днів від дня його виконання (в разі перекладу, який за згодою Підрядника був записаний на електронному носії і може бути відтворений).
  11. Замовник має можливість подати рекламацію у письмовому вигляді особисто в офісі фірми або вислати її поштою на адрес Підрядника. Рекламацію також можна подати в електронному вигляді, висилаючи її на адресу еtлектронної пошти: faster@faster.pl
 11. Заключні положення
  1. Підрядник залишає за собою право до внесення змін до даного Регламенту.
  2. Актуальний Регламент (з вказаною датою вступу в силу) опублікований на сайті faster.pl, а також доступний в офісі Підрядника.
  3. У питаннях, непередбачених даним Регламентом, застосовуються відповідні положення закону, особливо: Закону про громадянські права від 23 квітня 1964 року (єдиний текст від 29 травня 2018 року, Дз.У. [«Законодавчий вісник Республіки Польща»] 2018.1025, з пізнішими змінами), Закону про захист прав споживачів від 30 травня 2014 року (єдиний текст від 30 березня 2017 року, Дз.У. [«Законодавчий вісник Республіки Польща»] 2017.683, з пізнішими змінами) і Закону про авторське право і суміжні права від 4 лютого 1994 року (єдиний текст від 5 травня 2017 року, Дз.У. [«Законодавчий вісник Республіки Польща»] 2017.880, з пізнішими змінами).
  4. Спори, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням замовлення на переклад, сторони зобов’язуються вирішити мирним шляхом, а в разі неможливості досягнення компромісу – передати справу на розгляд компетентного суду. Замовлення перекладу означає, що Замовник ознайомився з Регламентом Підрядника, і що він повністю приймає всі його положення.
 12. Додатки (доступні на сайті aster.pl):
  1. Політика конфіденційності
  2. Правила обробки персональних даних