W naszym biurze możecie Państwo przetłumaczyć dowolny tekst pisany na wybrany język lub języki. Tłumaczymy dokumenty w standardowej konfiguracji z lub na język obcy, a także niestandardowo z języka obcego na inny język obcy.

 

Tekst do tłumaczenia może być dostarczony  na kilka sposobów:

 • osobiście do naszego biura (nasze biuro mieści się w Gdyni, na ul. Kazimierza Pułaskiego 8 – w biurowcu „Polfracht”, na parterze)
 • poprzez formularz bezpłatnej wyceny
 • bezpośrednio na adres e-mail (faster@faster.pl)
 • pocztą lub kurierem – prosimy o dołączenie krótkiej informacji jaki język i rodzaj tłumaczenia Państwa interesuje

 

Realizujemy następujące rodzaje tłumaczeń pisemnych:

 • przysięgłe (uwierzytelnione) – tłumaczenie wykonywane jest zawsze w formie papierowej (z pieczątką i podpisem tłumacza przysięgłego) z okazanego oryginału dokumentu. Oryginały dokumentów możecie Państwo dostarczyć do nas osobiście, pocztą lub kurierem. Akceptujemy również skany z zastrzeżeniem, że w takim wypadku wykonujemy tłumaczenie z kopii. Tłumaczenia przysięgłe rozliczane są według 1125 znaków ze spacjami rozumiane jako 1 strona rozliczeniowa.
 • zwykłe (nieuwierzytelnione) – realizujemy tłumaczenia tekstów ogólnych, a także z różnych dziedzin mniej lub bardziej specjalistycznych. Tłumaczenie zwykłe wykonywane jest w formie elektronicznej, w edytowalnym pliku. Gotowe tłumaczenie przesyłamy drogą e-mailową. Tłumaczenia zwykłe rozliczane są według 1500 znaków ze spacjami rozumiane jako 1 strona rozliczeniowa.

 

Do tłumaczenia tekstów specjalistycznych zawsze dobieramy tłumaczy z doświadczeniem w tłumaczeniu w danej dziedzinie, bardzo często pracujących na co dzień w danej branży. Zdarza się, że do tłumaczenia trudniejszych tekstów tłumacze konsultują się w ramach zespołów roboczych złożonych z ekspertów różnych dziedzin – lekarzy, prawników, inżynierów, wojskowych, itd.

Przy tłumaczeniach branżowych, zwłaszcza dotyczących zagadnień, które w ramach danej gałęzi gospodarki, nauki lub w obrębie danej organizacji wykształciły swoją specyficzną nomenklaturę wspólnie z klientem przygotowujemy słowniczek pojęć. Ustala on tłumaczenia poszczególnych, szczególnie często powtarzanych w danym tekście zwrotów, które należy konsekwentnie tłumaczyć z użyciem odpowiedników zawartych w słowniczku.

 

Tryby tłumaczenia pisemnego

Czas realizacji tłumaczenia uzależniony jest od obszerności przedstawionych dokumentów. Szacunkowy termin realizacji zawsze przedstawiany jest w wariancie jak najkorzystniejszym dla klienta.

  • standardowy (od 2 do 5 dni roboczych)
  • super ekspresowy (do 24 godzin) 
  UWAGA! Tryb super ekspresowy nie jest możliwy w przypadku bardzo obszernych tekstów.