Komunikat w sprawie wdrożenia RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych, w tym dniu wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO – Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

Celem zachowania zgodności z przepisami RODO zaktualizowaliśmy Regulamin oraz związaną z nim Politykę prywatności. Serwis Internetowy faster.pl pozostał bez zmian. Zmiany w Regulaminie, w tym w zakresie nowej Polityki prywatności wprowadzone zostały aby dać Tobie pełną wiedzę wraz z komfortem w korzystaniu z Serwisu Internetowego faster.pl Celem jasnego i przejrzystego przekazania Tobie informacji dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane osobowe, podzieliliśmy Politykę prywatności na kilka rozdziałów. W poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisujemy, które z Twoich danych osobowych możemy posiadać i w jaki sposób je wykorzystywać. Dodaliśmy także informację o posiadanych przez ciebie uprawnieniach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

Zalecamy zapoznanie się ze zaktualizowanym Regulaminem oraz nową Polityką prywatności, w których to opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkowników serwisu oraz poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „zgadzam się” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej, w tym przyjmujesz do wiadomości, że korzystnie z Serwisu faster.pl powoduje automatyczne przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies, a tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze Ciebie z Serwisu faster.pl oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies (np. numeru IP na naszych urządzeniach) w celach misji edukacyjnej i marketingowych, w tym na dokonywanie agregacji profilowania i w celach analitycznych przez Administratorów, tj. Przemysława Diering, Annę Diering oraz przez Zaufanych Partnerów.

Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu faster.pl i nie dokonasz samodzielnie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (np. nie zablokujesz ich) oznaczać będzie, iż będą one automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszego Serwisu. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak możesz zarządzać plikami cookies oraz jak je zablokować, jeżeli nie wyrażasz zgody na zgody na przetwarzanie przez nas lub przez naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości to skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest MEXPO Sp. z o.o., ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368, Gdynia, NIP: 5862383378, REGON: 52280167000000, KRS: 0000984479 oraz Anna Diering prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą System Tourguide Anna Diering, ul. Syriusza 38, 80-299 Gdańsk NIP: 5841588201. W celu profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Serwisu faster.pl posługujemy się zaufanymi dostawcami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego Partnera, którym jest Nazwa.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Aby zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z uprawnień związanych z tym przetwarzaniem. W przypadku chęci skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy o skorzystanie z danych korespondencyjnych wskazanych poniżej:

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: mexpo@mexpo.pl

adres korespondencyjny: MEXPO ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, podane lub pozostawione nam przez Ciebie w ramach korzystania z Usług, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na stronach Serwisu faster.pl.

Dane te, to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie korzystania z pełnych Usług Serwisu faster.pl, w tym dane niezbędne do realizacji usługi: imię i nazwisko, kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu, reasumując są to dane podawane nam w ramach formularzy i okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane pozostawione przez Ciebie podczas poruszania się po naszym Serwisie, tj. te pozostawione przez Ciebie w tzw. ciasteczkach (plikach cookies), np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę Serwisu faster.pl i kiedy oraz z jakimi treściami udostępnianymi przez Serwis faster.pl się zapoznawałeś.

Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z Serwisu faster.pl, w tym z naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich.

Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe celem wykonania zawieranych z Tobą umów tłumaczeń, w tym m.in. abyś mógł korzystać z Usług i abyśmy my mogli je Tobie świadczyć. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów o świadczenie Usług zawieranych przez korzystanie z Serwisu faster.pl oraz w pełni, jak również korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych w Serwisie faster.pl bez podawania niektórych danych osobowych, tj. nie prowadzących do zawarcia umowy (korzystanie z serwisu stanowi zawarcie umowy, której treść określa Regulamin), w tym także rozpatrywanie reklamacji, dopasowywanie Usług do Twoich potrzeb, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług.

Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych Usług (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas. Posiadany przez nas prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości Serwisów do preferencji Usługobiorców oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczności tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z Serwisu i na tej podstawie, m.in. przygotowywać takie treści, i w takiej formie, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.

Po trzecie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczącego produktów i Usług naszych lub naszych Zaufanych partnerów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach misji edukacyjnej i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przechowywane Przez okres trwania umowy o świadczenie Usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, wynikających z umowy, do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, przysługujących zarówno usługodawcy (Administratorowi danych), jak i usługobiorcy, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz Usług).

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych, nie będziemy ich sprzedawać ani wymieniać się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane będą przekazywane jedynie naszym Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) będą używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. obsługa płatności). Przy czym Zaufani Partnerzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych oraz wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych. Masz także uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób. Jak skorzystać ze swoich praw opisujemy w Polityce prywatności.