W 2007 roku wdrożyliśmy system zarządzania oparty na normie jakości ISO 9001:2000. Uzupełnił on i rozwinął nasz dotychczasowy system zarządzania.

We wrześniu 2007 poddaliśmy się certyfikacji, którą przeprowadził Lloyd’s Register Quality Assurance.

Posiadamy Certyfikat zatwierdzający nasz system zarządzania jakością jako zgodny z ww. normą w zakresie usług tłumaczeń.

W sierpniu 2018 roku pomyślnie przeszliśmy audit certyfikujący nas wg nowej normy ISO 9001:2015.

Co ISO oznacza dla naszych klientów?

System zarządzania jakością to m.in. surowo przestrzegana procedura doboru (kwalifikowania) tłumaczy, którzy mogą dla nas pracować. Gwarantuje ona naszym klientom zawsze wysoki poziom realizowanej usługi.

Nasza polityka jakości

Głównym celem naszej firmy jest pomaganie klientom w osiąganiu ich celów biznesowych i życiowych poprzez usługi tłumaczeń.

Podstawowym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest system zarządzania jakością rozumianą jako:

  • indywidualne traktowanie każdego zlecenia i/lub klienta,
  • rozumienie i realizacje naszych zadań w kontekście celów biznesowych i/lub życiowych klienta,
  • terminowość i solidność,
  • eliminowanie reklamacji zanim się pojawią,
  • przyjazny kontakt z klientem.

Aby sprawnie posługiwać się tym narzędziem wszyscy pracownicy, współpracownicy i właściciele firmy rozumieją, akceptują i postępują wg zasad systemu zarządzania jakością.

Jeśli uważasz, że nasze usługi czy postępowanie nie są zgodne z ww. polityką, proszę podziel się swoją opinią bezpośrednio z zarządem firmy.