8 lutego 2016

Weryfikacja tekstów

Weryfikacji może podlegać zarówno tekst przetłumaczony w Centrum Językowym Faster, jak i każdy inny gotowy tekst w obcym języku.

Podstawowa – bez dodatkowych opłat
Po przetłumaczeniu tekstu każdy tłumacz ponownie go sczytuje poprawiając ewentualne literówki błędy interpunkcyjne lub stylistyczne.

Dodatkowa – dopłata 50%
W wypadku tekstów, które mają zostać użyte do celów marketingowych, reprezentacyjnych lub np. opublikowane, warto zastosować weryfikację dodatkową. Wykona ją inny tłumacz, dla którego język tłumaczenia jest językiem ojczystym. Dzięki obiektywnemu wglądowi w tłumaczenie będzie on w stanie wychwycić ewentualne błędy stylistyczne, merytoryczne, czy też kontekst kulturowy.

Jeśli weryfikator nie dysponuje tekstem źródłowym, nie może stwierdzić zgodności tłumaczenia, a jedynie poprawność stylistyczno-językową, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcję.