5 lutego 2016

Tłumaczenia pisemne

W naszej firmie możecie Państwo przetłumaczyć dowolny tekst pisany na wybrany język lub języki.

Tekst może być dostarczony do nas do tłumaczenia na kilka sposobów:

 • internetem, na nasz adres email w przypadku gdy tekst do tłumaczenia jest zapisany w pliku (plik edytora tekstów, plik programu graficznego lub skan dokumentu),
 • pocztą, kurierem lub dostarczony osobiście do nas do biura (adres) – w przypadku, gdy tekst jest w postaci dokumentu do tłumaczenia przysięgłego lub występuje jedynie w formie zapisu na papierze,
 • faksem – gdy forma i charakter dokumentu umożliwia ten sposób przesłania tekstu do tłumaczenia.

Realizujemy następujące rodzaje tłumaczeń pisemnych:

Tłumaczenia przysięgłe

Centrum Językowe Faster oferuje tłumaczenia przysięgłe różnego rodzaju dokumentów w rekordowo krótkich terminach.

Oryginały dokumentów możecie Państwo dostarczyć do nas osobiście, pocztą lub kurierem. Akceptujemy również skany z zastrzeżeniem, że w takim wypadku wykonujemy tłumaczenie z kopii.

Gotowe tłumaczenia możemy wysłać do Państwa kurierem lub pocztą. Koszt przesyłki pokrywa zleceniodawca.

Podpisujemy umowy stałej współpracy i udzielamy znacznych rabatów klientom zlecającym do tłumaczenia przysięgłego serie dokumentów, m.in. agencjom pośrednictwa pracy, bankom i pośrednictwom finansowym, kancelariom.

Tłumaczenia przysięgłe – garść informacji:

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej zwane uwierzytelnionym, to tłumaczenie wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczem przysięgłym zostaje tłumacz, który zdawszy specjalny egzamin został zaprzysiężony przez Ministra Sprawiedliwości RP i wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenie przysięgłe jest przeliczane na strony przeliczeniowe, zwykle o objętości 1125 znaków ze spacjami i zaokrąglane w górę do pełnych ilości stron.

Każdy osobny dokument w danym zleceniu jest przeliczany na strony osobno (od początku).

Ilość stron przeliczeniowych nie jest tożsama z ilością fizycznych kartek dokumentu źródłowego, jak i samego tłumaczenia przysięgłego. Ta zazwyczaj zależy od wielkości i kroju czcionki, a także odstępów między wierszami.

Tłumacz sporządzający tłumaczenie przysięgłe tłumaczy każdy rodzaj tekstu znajdujący się na dokumencie źródłowym, a także każdą informację na nim zawartą, w tym: nazwy rubryk w formularzach, treści pieczęci, podpisy odręczne, znaki wodne, treść znaków graficznych. Wyrażenia w innych językach niż język tłumaczenia są cytowane.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego fragmentu dokumentu, tłumacz zaznacza, że jest to fragment dokumentu i określa jakiego.

Tłumacz przysięgły tłumaczy dokładnie to co jest na dokumencie źródłowym. Warto upewnić się, że dokument do tłumaczenia przysięgłego nie zawiera błędów.

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Terminem tym określa się tłumaczenie pisemne nie podlegające uwierzytelnieniu przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie nieprzysięgłe).

W praktyce proces tłumaczenia zwykłego nie wymaga najczęściej dostarczenia oryginału dokumentu, chyba że tekst do tłumaczenia jest nierozdzielnie związany z nośnikiem (np. tłumaczenie publikacji – folderu, gdy klient nie dysponuje źródłem w postaci elektronicznej).
Dlatego też współpraca z biurem tłumaczeń może odbywać się całkowicie za pośrednictwem internetu (więcej).

W faster.pl tłumaczymy tekstu zapisane w różnych formatach i na różnych nośnikach:

 • zapisane jako plik elektroniczny i wysłane mejlem, zapisane w lokalizajci FTP, dostarczone na płycie CD, DVD, Blueray, dyskach USB, pamięciach SD, MMC, MS/PRO i innych,
 • zapisane w formatach wszystkich dostępnych edytorów tekstów, formatach pdf, psd, cdr, jpg i innych formatach graficznych, formatach internetowych.

Tłumaczymy dokumenty o wszelkim przeznaczeniu:

 • teksty i dokumenty prywatne,
 • dokumenty i notatki służbowe,
 • dokumenty i opracowania firmowe, w tym finansowe, księgowe, prawnicze, procedury, księgi jakości, księgi produktu, instrukcje, sprawozdania, raporty, analizy, materiały szkoleniowe,
 • dokumenty, opracowania i publikacje naukowe, w tym medyczne,
 • dokumenty, opracowania i publikacje techniczne,
 • teksty marketingowe – w tym publikacje reklamowe, strony internetowe, slogany, ścieżki dialogowe, przemówienia, prezentacje,
 • książki i inne publikacje.

Tłumaczenia zlecają nam klienci z najróżniejszych branż i reprezentujący najróżniejsze organizacje:

 • banki, doradcy inwestycyjni, maklerzy, inne firmy z branży finansowej, kancelarie prawnicze, doradcy podatkowi, deweloperzy, korporacje budowlane, studia architektoniczne, ubezpieczyciele, producenci sprzętu agd, rtv, specjalistycznego, spedytorzy, spedytorzy morscy, agencje pracy, agencje reklamowe, studia graficzne, producenci filmowi, muzyczni, szpitale, przychodnie, stocznie, porty, przewoźnicy, firmy usługowe, agenci turystyczni, hotele;
 • urzędy miasta, organizacje pozarządowe, partnerstwa projektów UE, partnerstwa ponadnarodowe, fundacje, stowarzyszenia, urzędy pracy, marszałkowskie, samorządy, instytuty naukowe, „think tanki”, uczelnie wyższe,
 • inne podmioty.

 

Realizujemy tłumaczenia tekstów ogólnych, a także z różnych dziedzin mniej lub bardziej specjalistycznych.

Do tłumaczenia tekstów specjalistycznych zawsze dobieramy tłumaczy z doświadczeniem w tłumaczeniu w danej dziedzinie, bardzo często pracujących na codzień w danej branży. Zdarza się, że do tłumaczenia trudniejszych tekstów tłumacze konsultują się w ramach zespołów roboczych złożonych z ekspertów różnych dziedzin – lekarzy, prawników, inżynierów, wojskowych, itd.

Bardzo często tekst dostarczony przez klienta jest częścią większej całości – np. projektu, zlecenia, publikacji, strony internetowej. Dlatego przy tłumaczeniach pisemnych bardzo ważna jest informacja od klienta polegająca na przedstawieniu celu (przeznaczenia) dokumentu i jego tłumaczenia, a także przynajmniej ogólnego kontekstu całego zagadnienia.

Przy tłumaczeniach branżowych, zwłaszcza dotyczących zagadnień, które w ramach danej gałęzi gospodarki, nauki lub w obrębie danej organizacji wykształciły swoją specyficzną nomenklaturę wspólnie z klientem przygotowujemy słowniczek pojęć. Ustala on tłumaczenia poszczególnych, szczególnie często powtarzanych w danym tekście zwrotów, które należy konsekwentnie tłumaczyć z użyciem odpowiedników zawartych w słowniczku.

Przykładem dziedziny, która wykształciła własną specyficzną nomenklaturę są zagadnienia związane z projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych. Bardzo często różnią się one w ramach odrębnych programów. Faster posiada doświadczenie w zakresie tłumaczenia dokumentów w ramach projektów dofinansowanych z UE, między innymi z racji uczestnictwa w takich projektach (np. EQUAL).

Do tłumaczenia obszernych tekstów Faster powołuje zespół tłumaczy i weryfikatorów, a także koordynatora, który m.in. w imieniu zespołu współpracuje z klientem. Praca takiego zespołu jest spójna, pomimo że bardzo często jego członkowie pracują z dala od siebie, posługując się internetem, telefonem lub komunikatorem internetowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym proces tłumaczenia. Zadaniem tego oprogramowania jest m.in. korzystanie ze wspólnej bazy frazeologicznej i doświadczenia wszystkich tłumaczeń zrealizowanych przez naszą firmę w swojej historii.

Koszt tłumaczeń pisemnych może być podwyższony w przypadku gdy:

 • tłumaczenie jest tłumaczeniem przysięgłym (osobny cennik),
 • tekst źródłowy jest tekstem specjalistycznym (dopłata),
 • tłumaczenie jest przeznaczone do publikacji, w tym publikacji w internecie (dopłata),
 • tekst źródłowy jest sporządzony pismem odręcznym lub w inny sposób utrudniający jego odczytanie (dopłata),
 • tłumaczenie jest wykonywane z języka obcego na język obcy (dopłata).

Dopłaty są wyrażone w procencie ceny podstawowej.

Od kosztu tłumaczenia pisemnego klientom przysługują rabaty z tytułu ilości stron przeliczeniowych oddanych do tłumaczenia w faster.pl przy jednorazowym zleceniu. Minimalna ilość podlegająca rabatowi dla tłumaczenia pisemnego zwykłego to 50 stron.

Tryby tłumaczenia pisemnego

Tryb szybki
Od 2 do 5 dni roboczych dla tekstów do 15 stron zestandaryzowanych

Tryb ekspresowy
Do 2 dni roboczych

Tryb super ekspresowy
Do 24 godzin

Przykłady:

 • tekst w trybie szybkim w granicach 20 stron dostarczony we wtorek koło południa będzie przetłumaczony w piątek do 13,
 • tekst do 20 stron w trybie ekspresowym dostarczony w środę rano będzie gotowy w piatek rano,
 • dokument dostarczony w poniedziałek o 15 do przetłumaczenia w trybie super ekspresowym będzie gotowy we wtorek do 15.