ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

Specjalizacje

Do tłumaczeń w dziedzinach specjalistycznych zawsze angażujemy tłumaczy z doświadczeniem w danej branży, a bardzo często aktualnie pracujących jako eksperci w konkretnej dziedzinie. Specjalistyczna terminologia jest też zawsze konsultowana w gronie specjalistów, tłumaczy i przedstawicieli klienta.

We wszystkich dziedzinach oferujemy zarówno tłumaczenia pisemne jak i ustne, w tym symultaniczne. Istnieje również możliwość tłumaczenia z języka obcego na obcy, symultanicznie, w konkretnej specjalizacji.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać pewność, że Waszym zleceniem zajmą się odpowiednie osoby – zapraszamy do kontaktu.
Jeżeli nie jesteście pewni czy Wasza branża znajduje się w zakresie naszych tłumaczeń – napiszcie do nas, a my ocenimy jak szybko jesteśmy w stanie Państwu pomóc.

Nasza baza tłumaczy jest bardzo duża i dotyczy wielu specjalizacji w wielu językach. Aby jednak uzyskać całkowitą pewność czy w danym terminie dostępny jest specjalista, który jest w stanie zrealizować Państwa zlecenie, prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

 

Biuro Tłumacze Faster oferuje tłumaczenia pisemne, ustne, przysięgłe w między innymi następujących specjalizacjach i dziedzinach:

Tłumaczenia techniczne

Centrum Językowe Faster oferuje tłumaczenia w następującym zakresie:

 • tłumaczenia dokumentacji technicznej,
 • tłumaczenie instrukcji technicznych,
 • tłumaczenie instrukcji obsługi,
 • tłumaczenia opisów technicznych,
 • tłumaczenia planów, szablonów, projektów, schematów i innych opracowań z zakresu techniki, inżynierii oraz następujących dziedzin:

planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo i dziedziny pokrewne, cementownie, techniki grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, motoryzacja, transport i spedycja, komunikacja miejska, atlasy, mapy, elektryka, elektrotechnika, elektronika, informatyka, komputery, łączność i telekomunikacja, technika satelitarna, inżynieria dźwięku i technika tele-audio-wideo, instrumenty muzyczne, technologia maszyn i konstrukcji, spawalnictwo, automatyka, robotyka, pneumatyka i hydraulika, technika pomiarowa i kontrolna, mechanika, mechanika precyzyjna, projekty, normy; urządzenia, maszyny i narzędzia do obróbki materiałów na skalę przemysłową i użytku domowego, górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych, hutnictwo i metalurgia, przemysł ciężki, lotniczy i stoczniowy; energetyka, przemysł paliwowy, energia ze źródeł odnawialnych, systemy oświetleniowe; chemia, tworzywa sztuczne, technologia chemiczna, kosmetyki, nawozy i środki ochrony roślin, chemia gospodarcza, technika opakowań; fizyka, optyka, astronomia.

Finanse i bankowość

Centrum Językowe Faster oferuje tłumaczenia w następującym zakresie:

 • tłumaczenia dokumentów bankowych – dokumentacji kredytowej, zaświadczeń, zaświadczeń o zarobkach, formularzy, oświadczeń, umów, cesji, zabezpieczeń, warunków ogólnych, analiz, raportów, tabel, bilansów, rachunków wyników;
 • tłumaczenia biznesplanów, raportów rocznych, prospektów emisyjnych, studiów opłacalności, projektów, wniosków o dofinansowanie, rachunków zysków i strat, dokumentów księgowych, podatkowych.

Tłumaczenia prawnicze

Centrum Językowe Faster oferuje tłumaczenia:

 • dokumentów spółek handlowych – umów, statutów, wpisów KRS, innych,
 • tłumaczenia notarialne – pisemne, pisemne przysięgłe i ustne przysięgłe,
 • tłumaczenia aktów prawnych – ustaw, uchwał, przepisów wykonawczych, komentarzy,
 • tłumaczenia procesowe, tłumaczenia wyroków, zeznań, uzasadnień, pozwów,
 • tłumaczenia rozmów przedsądowych, tłumaczenia ustne w sądach, sądach polubownych, tłumaczenia mediacji,
 • tłumaczenia regulaminów, przepisów wewnętrznych, norm, procedur.

Tłumaczenia medyczne

Centrum Językowe Faster oferuje:

 • tłumaczenia publikacji medycznych,
 • tłumaczenie orzeczeń lekarskich, wyników badań,
 • tłumaczenie ofert, stron www i materiałów reklamowych przychodni lekarskich, szpitali prywatnych, specjalistycznych praktyk lekarskich, stomatologicznych.

Biznes, ekonomia, marketing

Centrum Językowe Faster oferuje następujący usługi:

 • tłumaczenia pisemne dokumentów handlowych – ofert, umów, korespondencji, listów intencyjnych, zamówień, reklamacji
 • tłumaczenie biznesplanów, studiów opłacalności, prospektów emisyjnych, analiz, podsumowań
 • tłumaczenia pisemne badań marketingowych, reklam – ulotek, folderów, prezentacji, tłumaczenia planów marketingowych, opisów produktów, usług, kampanii, strategii, tłumaczenie stron internetowych
 • tłumaczenia ustne podczas misji handlowych, tłumaczenia podczas targów, tłumaczenia negocjacji, rozmów wstępnych, mediacji, procesów
 • tłumaczenia zeznań przed organami podatkowymi, u notariuszy (przysięgłe)
 • tłumaczenia ustne badań fokusowych (focus group), tłumaczenia ścieżek dialogowych reklam telewizyjnych i radiowych

Ponadto Centrum Językowe Faster we współpracy ze sprawdzonymi firmami b2b oferuje usługę całkowitej opieki językowej dla inwestorów zagranicznych, w której skład wchodzą wszystkie powyższe usługi, a ponadto bieżąca asysta tłumacza-opiekuna, usługi kancelarii notarialnej, prawniczej, agencji HR, biura księgowego, doradcy podatkowego, drukarni, agencji reklamowej.

Tłumaczenia stron www

Centrum Językowe Faster oferuje:

 • tłumaczenie części lub całości serwisów internetowych,
 • przygotowanie obcojęzycznego kontentu strony internetowej z uwzględnieniem uwarunkowań rynku docelowego (w tym uwarunkowań kulturowych, marketingowych)
 • tłumaczenie stron z plików „wsadowych” (tekstowych), plików html, bezpośrednio ze strony, tabel komend i komunikatów,
 • przygotowanie struktury „drzewa” strony z podziałem na wersje językowe i podlinkowanie plików z kontentem, przygotowanie strony do kolejnych wersji językowych
 • tworzenie indeksów kontentu strony, prezentacji
 • tworzenie obcojęzycznej listy tagów dla wyszukiwarek internetowych
 • weryfikacja stron językowych przez native speaker’ów.

Tłumaczenia publikacji

Centrum Językowe Faster oferuje:

 • tłumaczenie materiałów reklamowych i promocyjnych – ulotek, folderów, katalogów, broszur, stron i serwisów www, prezentacji i innych form przekazu niezależnie od nośnika,
 • tłumaczenia ścieżek dźwiękowych filmów, reklam, audycji,
 • tłumaczenie skryptów, opracowań i broszur – firmowych, naukowych, akademickich
 • w ramach zapewnienia kompleksowości usług oferuje także skład DTP (do druku).

Tłumaczenia publikacji naukowych

Centrum Językowe Faster oferuje tłumaczenie i weryfikacje tłumaczenia publikacji z następujących dziedzin:

 • nauki ścisłe – matematyka, fizyka, chemia,
 • technika i technologia – elektronika, informatyka, budownictwo i inżynieria lądowa, maszyn, motoryzacja, architektura,
 • nauki przyrodnicze – biologia, genetyka, ekologia, turystyka, oceanografia,
 • nauki humanistyczne – język i literatura, historia, filmoznawstwo, ekonomia, prawo,
 • medycyna, psychologia, socjologia.

Dokumenty unijne

Centrum Językowe Faster wykonuje tłumaczenia w następującym zakresie:

 • tłumaczenia projektów i wniosków unijnych,
 • tłumaczenia dokumentacji wewnętrznej partnerstw unijnych, ponadnarodowych,
 • tłumaczenia stron internetowych partnerstw,
 • tłumaczenia newsów, aktualności,
 • tłumaczenie publikacji i opracowań partnerstw unijnych,
 • tłumaczenia opracowań i publikacji związanych z tematyką europejską, równouprawnienia, równości szans, wykluczenia, bezrobocia, współpracy regionalnej, współpracy ponadnarodowej, Europejskiego Funduszu Społecznego.