ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

Języki

angielski

Tłumaczenia z angielskiego i na język angielski to nasza specjalność.

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy tłumacza.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia angielskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka angielskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na angielski warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad angielskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na angielskiego na inne języki europejskie

arabski

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka arabskiego. Na arabski także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka arabskiego. Bardzo często, są to tłumacze, dla których arabski jest ojczystym językiem.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia arabskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka arabskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na estoński warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad arabskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia estońskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na arabskiego na języki europejskie

czeski

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka czeskiego. Na czeski także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka czeskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia czeskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka czeskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na czeski warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad ukraińskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia czeskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na czeskiego na inne języki europejskie

duński

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka duńskiego. Na duński także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka duńskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia duńskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka duńskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na duński warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad duńskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia duńskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na duńskiego na inne języki europejskie

fiński

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka fińskiego. Na fiński także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka fińskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia fińskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka fińskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na estoński warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad fińskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia fińskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na fińskiego na inne języki europejskie

francuski

Tłumaczenia z języka francuskiego i na język francuski to nasza specjalność.

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy języka francuskiego z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy tłumacza.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych projektów tłumaczeniowych.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia francuskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka francuskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na francuski warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad francuskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na francuski na inne języki europejskie

hiszpański

Tłumaczenia z hiszpańskiego i na język hiszpański to nasza specjalność.

Więcej niż co dziesiąte zlecenie tłumaczeniowe w naszym biurze dotyczy języka hiszpańskiego. W ciągu roku daje to dziesiątki zleceń w tym języku. Pozwala nam to opracować rozbudowaną bazę danych specjalistycznego słownictwa z różnorodnej tematyki, a także wyselekcjonować najlepszych tłumaczy z Polski i Europy- specjalistów w swoich dziedzinach.

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy języka hiszpańskiego z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy tłumacza.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych projektów tłumaczeniowych.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia niemieckie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka hiszpańskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na niemiecki warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad niemieckim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia technicznego hiszpańskiego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na hiszpańskiego na inne języki europejskie

litewski

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka litewskiego. Na litewski także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka litewskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia litewskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka litewskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na litewskiego warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad litewskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia litewskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na litewskiego na inne języki europejskie

łotewski

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka łotewskiego. Na łotewski także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka łotewskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia łotewskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka łotewskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na ukraiński warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad łotewskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia łotewskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na łotewskiego na inne języki europejskie

niderlandzki

Zaufaj nam.

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka niderlandzkiego.
Na niderlandzki także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka niderlandzkiego (holenderskiego).
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia niderlandzkie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka niderlandzkiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na niderlandzki (holenderski) warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad niderlandzkim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia niderlandzkiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na niderlandzkiego na inne języki europejskie

niemiecki

Tłumaczenia z języka niemieckiego i na język niemiecki to nasza specjalność.

Prawie co piąte zlecenie tłumaczeniowe w naszym biurze dotyczy języka niemieckiego. W ciągu roku daje to setki zleceń. Pozwala nam to opracować rozbudowaną bazę danych specjalistycznego słownictwa z różnorodnej tematyki a także wyselekcjonować najlepszych tłumaczy z Polski i Europy- specjalistów w swoich dziedzinach.

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy języka niemieckiego z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy tłumacza.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych projektów tłumaczeniowych.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia niemieckie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka niemieckiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na niemiecki warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad niemieckim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na niemieckiego na inne języki europejskie

norweski

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka norweskiego. Na norweski także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka norweskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia norweskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka norweskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na norweski warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad ukraińskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia norweskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na norweskiego na inne języki europejskie

portugalski

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka portugalskiego. Na portugalski także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka portugalskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia portugalskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka portugalskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na estoński warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad fińskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia portugalskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na portugalskiego na inne języki europejskie

rosyjski

Tłumaczenia z rosyjskiego i na język rosyjski to nasza specjalność.

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy tłumacza.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia rosyjskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka rosyjskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na rosyjski warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad rosyjskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na rosyjskiego na inne języki europejskie

słowacki

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka słowackiego. Na słowacki także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka słowackiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia słowackie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka słowackiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na słowacki warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad ukraińskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia słowackiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na słowacki na inne języki europejskie

szwedzki

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka szwedzkiego. Na szwedzki także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka szwedzkiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia szwedzkiego są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka szwedzkiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na szwedzki warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad szwedzkim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia szwedzkiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na szwedzki na inne języki europejskie

ukraiński

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka ukraińskiego. Na ukraiński także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka ukraińskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia ukraińskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka ukraińskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na ukraiński warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad ukraińskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia ukraińskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na ukraińskiego na inne języki europejskie

węgierski

Zaufaj nam. Nasi tłumacze to eksperci.

Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza w zakresie języka węgierskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia węgierskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka węgierskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na węgierski warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad angielskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na węgierskiego na inne języki europejskie

włoski

Naprawdę wiemy, jak dobrze przetłumaczyć Twoje dokumenty z języka włoskiego. Na włoski także 🙂

Nasi tłumacze to eksperci. Posiadamy dużą, ciągle aktualizowaną bazę tłumaczy z Polski i z zagranicy. Wielu z nich jest również specjalistami z różnych dziedzin – ekonomii, prawa, techniki, medycyny, a także wielu innych. Do każdego zlecenia indywidualnie dobieramy najlepszego tłumacza z biegłą znajomością języka włoskiego.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie organizacji tłumaczeń i obsługi dużych zleceń.

W gronie naszych tłumaczy wykonujących tłumaczenia włoskie są absolwenci wyższych uczelni krajowych oraz zagranicznych różnych kierunków, w tym uczelni o specjalnościach lingwistycznych.

Dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka włoskiego (wybrane):

Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.

Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.

Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.

Medycyna, farmacja, technika medyczna.

Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.

Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstw i związane z aplikacją i realizację projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na włoski warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Do pracy nad fińskim tłumaczeniem każdorazowo dobieramy tłumacza wg kryterium wykształcenia (np. do tłumaczenia fińskiego technicznego – osoba z dyplomem uczelni technicznej) i doświadczenia (ilość zrealizowanych tłumaczeń w danej dziedzinie, stała współpraca z firmami i/lub instytucjami związanymi z daną dziedziną).

Obsługujemy tłumaczenia:

 • pisemne
 • ustne ( symultaniczne, konsekutywne)
 • tłumaczenia z/na włoskiego na inne języki europejskie