ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

FAQ

Czy muszę samodzielnie wyliczać ilość stron obliczeniowych?

Absolutnie nie.

Zamiast samodzielnie obliczać ilość stron obliczeniowych i koszty, możecie Państwo przesłać nam mejlem plik z tekstem zapisany w edytorze tekstu (np. w formacie .doc) lub skan dokumentu (.eps, .jpg, .gif., .pdf, inne). Dodatkowo w mejlu należy podać:

  • Język źródłowy i docelowy
  • Tryb tłumaczenia (preferowany termin realizacji)
  • Tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe
  • Przeznaczenie tekstu – np. czy jest to tekst do publikacji (ulotka, strona www), kontekst (również kulturowy, np. czy tekst angielski ma być skierowany do odbiorcy europejskiego czy amerykańskiego), inne informacje, które mogą być istotne dla tłumaczenia.

Jak ustalić ilość stron obliczeniowych tekstu/dokumentu?

Ilość stron obliczeniowych najłatwiej sprawdzić korzystając z funkcji „statystyka” używanego edytora tekstu. Dla programu MS Word funkcja ta dostępna jest w menu Plik/Właściwości – zakładka „statystyka”, wiersz „ilość znaków ze spacjami”. Podaną tam wartość należy podzielić przez 1500 lub w przypadku tłumaczeń przysięgłych przez 1125. Wynik jest ilością stron obliczeniowych. Uwaga: w wypadku zlecenia poniżej 1 strony ustala się opłatę minimalną jak za 1 stronę (patrz Regulamin).

Forma płatności za ilość znaków jest sposobem wyceny pracy tłumacza w najprostszy sposób. Wliczanie spacji ma na celu obliczenie objętości strony obliczeniowej i nie oznacza, że płacicie Państwo za „przetłumaczenie” pustego pola (spacji) przez tłumacza. Ilość spacji w dokumencie wynikowym jest ilością normalną, nieodbiegającą od ilości spacji w dokumencie źródłowym.

Faster stosuje w swoim cenniku stronę przeliczeniową o objętości 1500 znaków ze spacjami.

Jednakże jeżeli dla potrzeb wyboru oferty zażyczą sobie Państwo zastosowanie cen opartych na stronie o zawartości 1600, 1800 lub każdej innej ilości znaków ze spacjami – bez problemu spełnimy Państwa życzenie.

Dla tłumaczeń przysięgłych stosujemy stronę obliczeniową o objętości 1125 znaków.

Jeżeli Państwa dokument do tłumaczenia nie jest zapisany w wersji elektronicznej, tzn. posiada formę jedynie papierową, można w przybliżeniu określić jego objętość. 1 strona w formacie A4, zadrukowana drobną czcionką to zwykle ok. 1,75 – 2 stron obliczeniowych.

Kiedy jest potrzebny tłumacz konsekutywny a kiedy symultaniczny?

Tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie na bieżąco, bez wcześniej przygotowanego tekstu, (nazywane często równoległym, jednoczesnym lub kabinowym). Uważane jest za najtrudniejszy rodzaj tłumaczenia ustnego. Od tłumacza wymaga się w tym wypadku nie tylko doskonałej znajomości dangeo języka obcego, doświadczenia w wykonywaniu tłumaczeń ustnych, ale i dobrej znajomości danego zagadnienia, środowiska, dziedziny.

Tłumaczenie symultaniczne wykorzystywane jest najczęściej w wypadku wydarzeń z udziałem wielu mówców i słuchaczy, często posługujących się więcej niż 2 językami (konferencje, kongresy, szkolenia, inne). Staje się coraz popularniejsze ze względu na rozwój techniki wspomagającej – bezprzewodowe systemy do tłumaczeń symultanicznych. Tłumacze symultaniczni pracują w większości wypadków w parach, na zmianę wykonując tłumaczenie, siedząc w dźwiękoszczelnych kabinach. Sygnał mówcy dostarczany jest do słuchawek tłumacza, równolegle tłumaczony i transmitowany do odbiorników słuchaczy. Dzięki wielokanałowym systemom tłumaczeń słuchacz może wybrać jeden spośród kilku języków tłumaczenia.

Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie, w którym tłumacz zapisuje przemówienie specjalnym systemem notowania, a następnie z pomocą notatek odtwarza w języku docelowym. W zależności od doświadczenia i indywidualnych zdolności tłumacz konsekutywny jest w stanie zapamiętać i przetłumaczyć jednorazowo od kilku zdań do kilkunastu minut wystąpienia mówcy. Samo tłumaczenie nie powinno trwać dłużej niż oryginał. Należy jednak zauważyć, że ten rodzaj tłumaczenia podwaja czas trwania wydarzenia (konferencji, szkolenia itp.).

Tłumacznie konsekutywne nie sprawdza się w wypadku wydarzeń wielojęzycznych. Nie wymaga natomiast wynajmu systemów tłumaczeń, a jedynie nagłośnienia w przypadkach większej sali.

Powyższe tłumaczenia bywają mylone z tłumaczeniem szeptanym (tłumacz na bieżąco szepcze do ucha słuchacza w języku docelowym) i tłumaczeniem de liaison (zdanie po zdaniu).